TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP THÔNG DỤNG

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một số những từ vựng về chủ đề nghề nghiệp tiếng Anh thông dụng nhất, lấy giấy bút cùng học lại ngay nào.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề nghề nghiệp thông dụng

I. Tại sao Tiếng Anh ngày càng quan trọng

Trong thời đại hiện nay, khi mà xã hội không ngừng thay đổi, đất nước không ngừng hội nhập từ các nền văn hóa khác để ngày một phát triển, thì Tiếng Anh một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi và rất phổ biến, đang trở thành một phần trong các cuộc trò chuyện thường ngày trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Từ những cuộc nói chuyện ba hoa của các bạn trẻ trong các buổi đi uống nước, gặp mặt và đến cả những cụm từ, thuật ngữ trên những chương trình thời sự, trong thời đại dịch bệnh hiện nay chúng ta có thể rất hay được nghe đến những cụm từ như là CDC Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương,… CDC thực ra là một cụm từ tiếng Anh: Center for Disease Control – Trung tâm kiểm soát dịch bệnh. Tiếng Anh đang trở thành một phần trong cuộc sống của người Việt Nam.

Và khi xã hội càng phát triển, hội nhập thì sẽ có những doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam, đồng nghĩa với những cơ hội việc làm mới và sẽ có những công việc yêu cầu tiếng Anh, chắc chắn trong CV của các bạn sẽ cần đề cập đến vị trí công tác, nghề nghiệp mong muốn bằng Tiếng Anh. Vậy nên chúng ta nên luôn sẵn sàng trau dồi thêm vốn từ vựng về nghề nghiệp để chuẩn bị cho bản thân và có thể tự tin giao tiếp hơn với những người bạn, người đồng nghiệp nước ngoài, về công việc trong tương lai.

1. Từ vựng nghề nghiệp lĩnh vực kinh doanh 

Tiếng Anh nghề nghiệp lĩnh vực kinh doanh

Bank manager /bæŋkˌmæniʤə/: Người quản lý ngân hàng

Businessman /ˈbiznəsmæn/: Nam doanh nhân

Business woman /ˈbiznəsˈwʊmən/: Nữ doanh nhân

Director /diˈrektə/: Giám đốc

Estate agent /iˈsteitˈeidʒənt/: Nhân viên bất động sản​

Insurance broker /inˈʃʊərənsˈbrəʊkə/: Nhân viên môi giới bảo hiểm

Managing director /ˈmænidʒiŋdiˈrektə/: Giám đốc điều hành

Marketing director /ˈmɑːkitiŋdiˈrektə/: Giám đốc marketing

Office worker /ˈɒfisˈwɜːkə/: Nhân viên văn phòng

Personnel manager /ˌpɜːsəˈnelˈmænidʒə/: Giám đốc nhân sự

Salesperson /ˈseilzpɜːsən/: Nhân viên bán hàng

Sales assistant /seilzəˈsistənt/: Trợ lý bán hàng

Sales rep /seilzrep/ (viết tắt của sales representative): Đại diện bán hàng

Salesman /ˈseilzmən/: Nhân viên bán hàng (nam / nữ)

Secretary /ˈsekrətəri/: Thư ký

Data entry clerk /ˈdeitəˈentriklɑːk/: Nhân viên nhập liệu

Database administrator /ˈdeitəbeisədˈministreitə/: Người quản lý cơ sở dữ liệu

2. Từ vựng nghề nghiệp lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe


Từ vựng nghề nghiệp lĩnh vực y tế

Surgeon /ˈsɜːdʒən/: Bác sĩ phẫu thuật

Veterinary doctor /ˈvetrinriˈdɒktə/:  Bác sĩ thú y

Physical therapist /ˈfizikəlˈθerəpist/: Nhà vật lý trị liệu

Pharmacist /ˈfɑːməsist/: Dược sĩ

Nurse /nɜːs/: Y tá​ 

Medical assistant /ˈmedikələˈsistənt/: Phụ tá bác sĩ

Dentist /ˈdentist/: Nha sĩ

Doctor /ˈdɒktə/: Bác sĩ

Psychologist  /saɪˈkɒl.ə.dʒɪst/: Bác sĩ tâm lý

Hair Stylist /heəˈstailist/: Nhà tạo mẫu tóc

Hairdresser /ˈheədresə/: Thợ uốn tóc

3. Từ vựng nghề nghiệp lĩnh vực xây dựng

Từ vựng nghề nghiệp lĩnh vực xây dựng

Architect /ˈɑːkɪtekt/: Kiến trúc sư

Assembler /əˈsemblə/: Công nhân lắp ráp

Bricklayer /ˈbrikleiə/ : Thợ nề/ thợ hồ

Builder /ˈbildə/: Thợ xây

Carpenter /ˈkɑːpintə/: Thợ mộc

Construction worker /kənˈstrʌkʃənˈwɜːkə/: Công nhân xây dựng

Dockworker /ˈdɑːˌkwərkə/: Công nhân bốc xếp ở cảng

Engineer /ˌendʒiˈniə/: Kỹ sư

Foreman /ˈfɔːmən/: Quản đốc, đốc công 

Machine operator /məˈʃiːnˈɒpəreitə/: Người vận hành máy móc

Plumber /ˈplʌmə/: Thợ sửa ống nước

Repairperson /riˈpeəˈpɜːsən/: Thợ sửa chữa

Surveyor /səˈveiə/: Kỹ sư khảo sát xây dựng 

4. Từ vựng nghề nghiệp lĩnh vực nghệ thuật & giải trí

Từ vựng nghề nghiệp lĩnh vực giải trí

Writer /ˈraitə/: Nhà văn

Singer /ˈsiŋə/: Ca sĩ

Playwright /ˈpleirait/: Nhà soạn kịch

Painter /ˈpeintə/: Thợ sơn/ họa sĩ

Newsreader /ˈnjuːzriːdə/: Phát thanh viên

Model /ˈmɒdəl/: Người mẫu

Musician /mjuːˈziʃən/: Nhạc sĩ​

Journalist /ˈdʒɜːnəlist/: Nhà báo

Designer /diˈzainə/: Nhà thiết kế

Actor /ˈæktə/: Nam diễn viên

Actress /ˈæktrəs/: Nữ diễn viên

Author /ˈɔːθə/: Nhà văn​

Artist /ˈɑːtɪst/: Họa sĩ

5.Từ vựng nghề nghiệp lĩnh vực khoa học

Astronomer /əˈstrɒnəmə/: Nhà thiên văn học

Chemist /ˈkemist/: Nhà nghiên cứu hóa học

Computer software engineer /kəmˈpjuːtəˈsɒftweərˌendʒiˈniə/: Kỹ sư phần mềm máy tính

Machine operator /məˈʃiːnˈɒpəreitə/: Người vận hành máy móc

Programmer /ˈprəʊɡræmə/: Lập trình viên máy tính

Psychiatrist /siˈkaiətrist/: Nhà tâm thần học 

Web designer /webdiˈzainə/: Người thiết kế mạng

Web developer /webdiˈveləpə/: Người phát triển ứng dụng mạng

Meteorologist/ˌmiː.ti.əˈrɒl.ə.dʒɪst/: nhà khí tượng học

6. Một số từ vựng nghề nghiệp khác 

a. Nghề nghiệp tiếng anh 1

Babysitter /ˈbeɪbisɪtə/: Người giữ trẻ hộ

Baker /ˈbeɪkə/: Thợ làm bánh mì

Barber /ˈbɑːbə/: Thợ hớt tóc

Barmaid /ˈbɑːmeid/: Nữ nhân viên quán rượu

Barman /ˈbɑːmən/: Nam nhân viên quán rượu

Barrister /ˈbæristə/: Luật sư bào chữa (luật sư chuyên tranh luận trước tòa)

Bartender /ˈbɑːtendə/: Người pha rượu

Bus driver /bʌsˈdraivə/: Tài xế xe bus

Butcher /ˈbʊtʃə/: Người bán thịt

Carer /ˈkeərə/: Người làm nghề chăm sóc người ốm

Chef /ʃef/: Đầu bếp

Child day-care worker /tʃaildˈdeiˌkerˈwɜːkə/: Giáo viên nuôi dạy trẻ

Civil servant /ˈsivəlˈsɜːvənt/ : Công chức nhà nước

Cleaner /ˈkliːnə/: Nhân viên lau dọn

Council worker /ˈkaʊnsəlˈwɜːkə/: Nhân viên môi trường

Counsellor /ˈkaʊnsələ/: Ủy viên hội đồng

Custodian /kʌˈstəʊdiən/: Người quét dọn

Customer service representative /ˈkʌstəməˈsɜːvisˌrepriˈzentətiv/: Người đại diện của dịch vụ hỗ trợ khách hàng

b. Nghề nghiệp tiếng anh 2

Delivery person /diˈlivəriˈpɜːsən/: Nhân viên giao hàng

Dockworker /ˈdɑːˌkwərkə/: Công nhân bốc xếp ở cảng

Driving instructor /ˈdraiviŋinˈstrʌktə/: Giáo viên dạy lái xe

Dustman /ˈdʌstmən/: Người thu rác​ 

Factory worker  /ˈfæktəriˈwɜːkə/: Công nhân nhà máy

Farmer /ˈfɑːmə/: Nông dân

Fireman /ˈfaiəmən/: Lính cứu hỏa

Fisherman /ˈfiʃəmən/: Ngư dân

Fishmonger /ˈfiʃmʌŋɡə/: Người bán cá

Flight attendant /flaitəˈtendənt/: Tiếp viên hàng không

Florist /ˈflɒrist/: Người trồng hoa

Food-service worker /ˈfuːdsərvəsˈwɜːkə/: Nhân viên phục vụ thức ăn​

Gardener /ˈɡɑːdnə/ : Người làm vườn

Garment worker /ˈɡɑːməntˈwɜːkə/: Công nhân may

Hair Stylist /heəˈstailist/: Nhà tạo mẫu tóc

Hairdresser /ˈheədresə/: Thợ uốn tóc

Health-care aide /ˈhelθˌkereid/: Hộ lý

Homemaker /ˈhomˌmekə/: Người giúp việc nhà

Housekeeper /ˈhaʊsˌkiːpə/: Nhân viên dọn phòng khách sạn

Housewife /ˈhaʊswaif/: Nội trợ​ 

Janitor /ˈdʒænitə/: Quản gia

Judge /dʒʌdʒ/: Thẩm phán 

Landlord /ˈlændlɔːd/: Chủ nhà

c. Nghề nghiệp tiếng anh 3

Lawyer /ˈlɔːjə/: Luật sư

Lecturer /ˈlektʃərə/: Giảng viên đại học

Librarian /laiˈbreəriən/: Thủ thư

Lifeguard /ˈlaifɡɑːd/: Nhân viên cứu hộ

Lorry driver /ˈlɒriˈdraivə/: Lái xe tải

Maid /meid/: Người giúp việc

Mail carrier /meilˈkæriə/: Nhân viên đưa thư

Manicurist /ˈmænikjuːrist/: Thợ làm móng tay

Messenger /ˈmesindʒə/: Nhân viên chuyển phát văn kiện hoặc bưu phẩm

Miner /ˈmainə/: Thợ mỏ

Mover /ˈmuːvə/: Nhân viên dọn nhà/ văn phòng

Office worker /ˈɒfisˈwɜːkə/: Nhân viên văn phòng

Optician /ɒpˈtiʃən/: Chuyên gia nhãn khoa​

Personnel manager /ˌpɜːsəˈnelˈmænidʒə/: Giám đốc nhân sự

Playwright /ˈpleirait/: Nhà soạn kịch

Plumber /ˈplʌmə/: Thợ sửa ống nước

Police officer /pəˈliːsˈɒfisə/ (thường được gọi là policeman hoặc policewoman): Cảnh sát

Politician /ˌpɒliˈtiʃən/: Chính trị gia

7. TỔNG KẾT

Alibaba hi vọng với những từ vựng về chủ đề công việc trên đây sẽ giúp các bạn, bổ sung và tích lũy được nhiều kiến thức sẽ giúp ích cho bạn trong tương lai và công việc sau này.

Các bạn có thể tham khảo thêm khóa học của Alibaba tại (chèn link) để trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất. Tham gia vào GROUP của chúng mình để học tiếng Anh FREE nhé!

Các bạn có thể tham khảo thêm khóa học cho người mất gốc với phương pháp học cực kỳ năng động và trẻ trung tại Alibaba nhé ^^

Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo nhé!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP TỪ VỰNG VỀ SPORT KHÔNG THỂ BỎ QUA

Bé Bào Ngư đã dạy anh em rồi phải không ạ? “Ai muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao!”. Từ vựng về Sports (thể thao) dưới đây không chỉ giúp mọi người khỏe đẹp không đâu, thậm trí chúng còn mang lại cho anh em thang điểm cao trong bài thi IELTS nữa đó! […]

“BẮT THÓP” TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ WORK CHỈ TRONG 5 PHÚT

Work(công việc) luôn là một chủ đề được ưa thích trong mỗi bài thi, vì tính thực tế cũng như sự gần gũi của nó. Thế nhưng liệu bạn đã thực sự nắm chắc bộ từ vựng sẽ giúp bạn đạt được đến band 7.0? Hãy để Alibaba English Center dẫn cách bạn đi qua […]

NẮM VỮNG TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ FAMILY CỰC NHANH

“ Family where life begins and love never ends. ” – Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu với niềm hạnh phúc bất tận.  Family là chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày và cũng thường xuyên gặp phải trong các đề thi, đặc biệt là bài thi IELTS… . Thế nhưng […]

Ở ĐÂY CÓ TỪ VỰNG IELTS EDUCATION HAY CỰC..!

   Chắc hẳn với mỗi chúng ta, chủ đề Education không còn quá xa lạ và không ít lần ta gặp phải trong các bài thi. Thế nhưng kho từ vựng về chủ đề này quá lớn khiến bạn có thể sẽ cảm thấy “choáng ngợp”, vậy nên Alibaba English Center sẽ tổng hợp những Collocations […]

TRỌN BỘ TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ ENTERTAINMENT

Entertainment là một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong các bài thi IELTS, cả về Reading, Writing và đặc biệt là Speaking. Sở dĩ chủ đề này xuất hiện nhiều như vậy là do Entertainment là một trong những điều không thể thiếu đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Quen thuộc, quan […]