Bộ từ vựng về chủ đề Shopping không thể thiếu trong IELTS

Như chúng ta có thể thấy, Shopping là 1 chủ đề đang rất phổ biến trong các bài thi IELTS Writing và Speaking gần đây. Alibaba English Center đã tổng hợp tất tần tật các từ vựng IELTS chuyên ngành về chủ đề Shopping ở dưới đây, các bạn cùng tham khảo nhé:

I. Từ vựng IELTS Shopping

Get into debt /gɛt ˈɪntə dɛt/ nợ nần 
Must – have products /mʌst – həv ˈprɒdʌkts/ sản phẩm phải có  
To be fashion – conscious /tə bi ˈfæʃən – ˈkɒnʃəs/ thời trang 
Compulsive shopper /kəmˈpʌlsɪv ˈʃɒpə/ người cuồng mua sắm 
Fraudulent /ˈfrɔːdjʊlənt/ lừa gạt
To shop until you drop /tə ʃɒp ənˈtɪl jʊ drɒp/ mua sắm thả cửa 
To slash prices /tə slæʃ ˈpraɪsɪz/ đại hạ giá
To run an online shop /tə rʌn ən ˈɒnˌlaɪn ʃɒp/ điều hành một cửa hàng trực tuyến
To save a great deal of time /tə seɪv ə greɪt diːl əv taɪm/ tiết kiệm nhiều thời gian
Return and exchange policies /rɪˈtɜːn ənd ɪksˈʧeɪnʤ ˈpɒlɪsiz/ chính sách đổi trả hàng
The popularity of online shopping /ðə ˌpɒpjʊˈlærɪti əv ˈɒnˌlaɪn ˈʃɒpɪŋ/ sự phổ biến của việc mua sắm trực tuyến
Physical stores /ˈfɪzɪkəl stɔːz/ các cửa hàng truyền thống
The convenience of shopping on the Internet /ðə kənˈviːniəns əv ˈʃɒpɪŋ ɒn ði ˈɪntəˌnɛt/ sự tiện lợi của việc mua sắm trên mạng
To create new employment opportunities /tə kri(ː)ˈeɪt njuː ɪmˈplɔɪmənt ˌɒpəˈtjuːnɪtiz/ tạo ra các cơ hội việc làm mới
The bankruptcy of many traditional retailers /ðə ˈbæŋkrəptsi əv ˈmɛni trəˈdɪʃənl riːˈteɪləz/ sự phá sản của nhiều cửa hàng bán lẻ truyền thống
The labour market /ðə ˈleɪbə ˈmɑːkɪt/ thị trường lao động
To reach more customers /tə riːʧ mɔː ˈkʌstəməz/ tiếp cận nhiều khách hàng hơn
To give people the opportunity to shop 24/7 /tə gɪv ˈpiːpl ði ˌɒpəˈtjuːnɪti tə ʃɒp 24/7/ cho mọi người cơ hội mua sắm 24/7
To offer a discount /tʊ ˈɒfər ə ˈdɪskaʊnt/ cung cấp mã/chương trình giảm giá
Cannot try things on /ˈkænɒt traɪ θɪŋz ɒn/ không thể thử món đồ mà bạn muốn mua
Knock-down price /ˈnɒkˈdaʊn praɪs/ giá cực rẻ

II. Từ vựng IELTS các loại cửa hàng

Shopping mall /ˈʃɒpɪŋ mɔːl/ trung tâm mua sắm
Stall /stɔːl/ quầy 
Boutique /buːˈtiːk/ cửa hàng thời trang
Food court /fuːd kɔːt/ khu ăn uống
Bakery /ˈbeɪkəri/ tiệm bánh
Commercial complex /kəˈmɜːʃəl ˈkɒmplɛks/ khu phức hợp
Grocery store /ˈgrəʊsəri stɔː/ tạp hóa
Cafeteria /ˌkæfɪˈtɪərɪə/ quán ăn tự phục vụ
Department store /dɪˈpɑːtmənt stɔː/ bách hoá 
Butcher /ˈbʊʧə/ cửa hàng bán thịt
Chain store /ʧeɪn stɔː/ chuỗi cửa hàng
Drugstore /ˈdrʌgstɔː/ tiệm thuốc
Newsagents /ˈnjuːzˌeɪʤ(ə)nts/ sạp báo

Bài viết trên đã cung cấp một số từ vựng IELTS về chủ đề Shopping bởi Alibaba English Center. Hy vọng rằng sẽ phần nào giúp các bạn mở rộng kiến thức cho bài thi IELTS sắp tới. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt được kết quả như ý!!

Tham khảo ngay các thông tin khác và các khóa học bổ ích trên website Alibaba English Center để học giỏi Tiếng Anh nhé!

>>> Xem thêm khóa học của Alibaba tại đây để trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất.

>>>Tham gia vào GROUP của chúng mình để học tiếng Anh FREE nhé!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP TỪ VỰNG VỀ SPORT KHÔNG THỂ BỎ QUA

Bé Bào Ngư đã dạy anh em rồi phải không ạ? “Ai muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao!”. Từ vựng về Sports (thể thao) dưới đây không chỉ giúp mọi người khỏe đẹp không đâu, thậm trí chúng còn mang lại cho anh em thang điểm cao trong bài thi IELTS nữa đó! […]

“BẮT THÓP” TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ WORK CHỈ TRONG 5 PHÚT

Work(công việc) luôn là một chủ đề được ưa thích trong mỗi bài thi, vì tính thực tế cũng như sự gần gũi của nó. Thế nhưng liệu bạn đã thực sự nắm chắc bộ từ vựng sẽ giúp bạn đạt được đến band 7.0? Hãy để Alibaba English Center dẫn cách bạn đi qua […]

NẮM VỮNG TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ FAMILY CỰC NHANH

“ Family where life begins and love never ends. ” – Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu với niềm hạnh phúc bất tận.  Family là chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày và cũng thường xuyên gặp phải trong các đề thi, đặc biệt là bài thi IELTS… . Thế nhưng […]

Ở ĐÂY CÓ TỪ VỰNG IELTS EDUCATION HAY CỰC..!

   Chắc hẳn với mỗi chúng ta, chủ đề Education không còn quá xa lạ và không ít lần ta gặp phải trong các bài thi. Thế nhưng kho từ vựng về chủ đề này quá lớn khiến bạn có thể sẽ cảm thấy “choáng ngợp”, vậy nên Alibaba English Center sẽ tổng hợp những Collocations […]

TRỌN BỘ TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ ENTERTAINMENT

Entertainment là một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong các bài thi IELTS, cả về Reading, Writing và đặc biệt là Speaking. Sở dĩ chủ đề này xuất hiện nhiều như vậy là do Entertainment là một trong những điều không thể thiếu đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Quen thuộc, quan […]