fbpx

NHỮNG CẶP TỪ XOẮN NÃO NHẤT

05/01/2021 7 Lượt xem Chưa được phân loại

Trong tiếng Anh có rất nhiều cặp từ gây nhầm lẫn bởi cách viết hoặc cách phát âm giống nhau nhưng nghĩa lại rất khác nhau. Điều này đôi khi khiến chúng ta bối rối và thậm chí dùng sai ngữ cảnh hay công dụng. Cùng mình học một số từ gây “xoắn não” này nhé 

1.SIGH/ SIGHT

Sigh /saɪ/: thở dài

Sight /saɪt/: cảnh vật

2. STAGE/ STATE

Stage /steɪdʒ/: sân khấu, giai đoạn

State  /steɪt/: tình trạng, tiểu bang

3. STEEL/ STEAL

Steel /stiːl/: thép

Steal   /stiːl/: ăn cắp

4. MASK/ MARK

Mask /mæsk/: mặt nạ

Mark /mɑːrk/: điểm, đánh dấu

5. PIRATE/ PRIVATE

Pirate  /ˈpaɪr.ət/: hải tặc

Private /ˈpraɪ.vət/: riêng tư

6. PEAR/ PEARL

Pear /per/: quả lê

Pearl  /pɝːl/: ngọc trai

7. PREFECT/ PERFECT

Prefect: /ˈpriː.fekt/: quận trưởng

Perfect /ˈpɝː.fekt/: hoàn hảo

8. STORK/ STOCK

Stork  /stɔːrk/: con cò

Stock /stɑːk/: kho hàng

9.PALACE/ PLACE

Palace /ˈpæl.ɪs/: cung điện

Place /pleɪs/: địa điểm

10. PROCEDURE/ PRODUCE

Procedure  /prəˈsiː.dʒɚ/: thủ tục

Produce /prəˈduːs/: sản phẩm

Hotline: (024) 2239 1999

Đăng ký nhận tư vấn